CAT SHOW ŁOMIANKI

Cat Show: International Cat Show in Łomianki 01.12.2019

Our litter "W" KaszmirowyDotyk *PL
 Ex1, NOM BIS
Ornella KaszmirowyDotyk *PL Saturday Ex1,
Sunday Ex1